Elektromagnetske spojke i kočnice

ELEKTROMAGNETSKE SPOJKE služe za spajanje pogonskog i gonjenog vretena u točno određenom trenutku. Električnom pobudom namotaja iniciramo magnetski tok koji stvara silu potrebnu za privlačenje mirujuće kotve i rotirajućeg vijenca. U trenutku spajanja dolazi do kratkog proklizavanja, a time i mekanog upuštanja u rad.

ELEKTROMAGNETSKE KOČNICE služe za višestruko skraćivanje vremena zaustavljanja rotirajućih masa te njihovog zadržavanja u tom položaju.

Okretni moment prenošenja i kočenja proporcionalan je koeficijentu trenja, privlačnoj sili i polumjeru tj: M = m × N × dsr/2

U svrhu povećanja učinkovitosti, tarne površine oblažemo bezazbestnom, nearmiranom frikcionom oblogom s koeficijentom trenja m = 0,43.

KOMBINACIJOM ELEKTROMAGNETSKE SPOJKE I KOČNICE postižemo kontroliran rad izvršnog elementa stroja, a upravljanje se vrši električnim putem. Realno je moguće postići do 200 ciklusa u minuti.Elektromagnetske spojke i kočnice primjenjujemo kod raznih taktnih i isprekidanih pogona (doziranje, vaganje, transport...), u mjenjačima, reduktorima, elektromotorima i sl.

Kod nas je moguće naručiti izradu svih vrsta spojki i kočnica prema specifikacijama vodećih tvrtki kao: KEB, LENZE, WARNER ELECTRIC, POWER DRIVE, BARUFFALDI FRIZIONI, kao i prema dostavljenom uzorku ili specijalnim zahtjevima.

U standardnom proizvodnom programu imamo sljedeće tipove:

Oznaka za spojke
max. moment spajanja [ Nm ]
Priključna snaga spojke [ W ]
RVS 63
5,5
11
RVS 80
11,2/12
20/27
RVS 100
17,5
20
RVS 125
27/32
28/35
RVS 160
69
50
RVS 200
340
60
Oznaka za spojke
max. moment spajanja [ Nm ]
Priključna snaga spojke [ W ]
RVK 63
5,5
11
RVK 80
10,7
16
RVK 100
15,8
20
RVK 125
25/27
25/28
RVK 160
57
40
RVK 200
290
47


Ove spojke i kočnice izrađujemo za priključni napon 24V DC, u klasi izolacije B (max. 130°C ). Kotve elektromagneta izrađene su od čelika posebnih magnetsko-fizikalnih svojstava, a brzine trošenja tarnih površina međusobno su usklađene. Eksploatacioni vijek za prvu ugradnju iznosi približno 2500 sati.Kao poseban tip izdvajamo SPOJKU-KOČNICU SF 5.00 namijenjenu za ugradnju na strojeve za pakiranje praškastih materijala kao HAMAC HANSELLA, HOELLER, BOSCH.

Za iste strojeve u poglavlju PUŽNICE također nudimo i komplet za doziranje.
ELEKTROMAGNETSKA SPOJKA-KOČNICA

tip SF 5.00


MONTAŽA SPOJKE KOČNICE:

Elektromagnet spojke sa vijencem spaja se prelaznim dosjedom na pogonsku osovinu i osigurava od aksijalnog pomicanja osovinskim vijcima M6x10.

Kotve sa nosačem učvršćuju se na gonjenu osovinu pomoću natezne ljuske s dva nasuprotna vijka M10x12

Demontaža se vrši otpuštanjem te stezanjem središnjeg vijka. Elektromagnet kočnice prićvršćuje se vijcima 5/32" za kućište stroja. Montažni zazor između lamela i kotvi treba biti od 0.3mm do 0.4mm. Maksimalni zazor ne smije biti veći od 1.0 mm.


NAPOMENA Prilikom narudžbe obvezno navesti :
 • stvarni promjer pogonske i gonjene osovine ili željene provrte u mm (npr. vijenac el. mag. o 19.05mm )
 • širinu utora za klin na vijencu el. mag.
 • širinu utora za klin na nateznoj ljusci
 • veličinu navoja na priključnim stezaljkama el. mag. (5/32" ili M4 )
 • promjer provrta na kućištu el. mag. kočnice
 • posebni zahtjevi
ELKTROMEHANIČKE KARAKTERISTIKE :
 • priključni napon : 24V DC, 90V DC, 110V DC
 • klasa izolacije : B ( max. 130°C )
 • max. prijenosni moment spojke : 38 Nm
 • max. moment kočenja : 34 Nm
 • ukupni zag. moment : GD2 = 0.31 Nm2

  Ovaj tip spojki-kočnica ugrađuje se na punilice HAMAC HANSELLA za punjenja od 100g i 200g.

OSTALI PODACI:

Kotve elektromagneta izrađene su od čelika posebnih magnetsko-fizikalnih svojstava, a njihova debljina iznosi 5mm od čega je za trošenje predviđeno 4mm. Debljina nearmirane obloge iznosi minimalno 5mm od čega je za trošenje predviđeno 4mm.
Brzine trošenja lamela i kotvi su međusobno usklađene, a eksploatacioni vijek spojke kočnice za prvu ugradnju iznosi približno 2500 sati rada.