Industrijski katalizatori

za poboljšavanje sagorijevanja i redukciju štetnih plinova


Osnovna namjena ovih katalizatora je poboljšavanje stupnja sagorijevanja plinskog ili tekućeg goriva, uz mogućnost dodatnog spaljivanja gorivih nusprodukata u industrijskoj ili procesnoj industriji. Kao rezultat se ostvaruje redukcija štetnih plinova (CO, N) te smanjeno izbacivanje krutih čestica u atmosferu.

Konstrukcija katalizatora se sastoji od vanjskog i unutarnjeg plašta između kojeg se stavlja trajno pasivno katalitičko punjenje gdje se odvija konačno sagorjevanje. Usmjerivač dimnih plinova služi za jednolik raspored plinova nastalih od goriva i čestica koje se spaljuju po unutarnjoj površini katalizatora. Područje radne temperature se kreće od 600-1000°C, a mogući kapacitet od kilograma do nekoliko stotina kilograma goriva na sat.

Svi konstrukcioni dijelovi se izrađuju od vatrootpornog čelika, a katalitičko punjenje iz posebne Ni-Cr legure otporne na visokotemperaturnu oksidaciju. Vijek trajanja u normalnim uvjetima eksploatacije iznosi oko 10000 radnih sati.

Konkretnu primjenu ovi katalizatori nalaze u prehrambenoj industriji gdje se uz zagrijavanje različitih pržionika, spaljuju razni ostaci od krutih orašastih plodova kao npr. pljevica u proizvodnji kavovina, vanjske ljuskice kave i sl.