Strojevi za proizvodnju cijevnih grijača


Kod izrade cijevnih grijača javljaju se dva glavna tehnološka problema: punjenje cijevi s oksidnom masom i redukcija napunjenih cijevi.

Za punjenje cijevi masom ima više principa kao punjenje pomoću plutajućeg trna i punjenje s napetom spiralom. Zbog puno veće brzine punjenja te ukupnog kapaciteta izrađujemo VIBRATORSKE PUNILICE s napetom spiralom.
Okvir punilice se izrađuje kao zavarena aluminijska rešetkasta konstrukcija pridržavana s boka i elastično usidrena na podu. Smjer djelovanja vibracija je paralelan okviru tj. vertikalno. Same vibracije ostvaruju se sa 3 komada fazno spojenih elektromagnetskih vibratora kojima se podešava amplituda tj. jačina i frekvencija udaraca. Cijela aktivna konstrukcija ima neto težinu ~100 kg, a težina postolja ~80 kg.Točnost središta cijevi tj. osnost po visini dobiva se finim podešavanjem u toleranciji od max. 0,3 mm.

U jednom ciklusu moguće je puniti 24 komada grijača debljine cijevi f12, f10 ili f8 mm, a ukupne dužine do 3600 mm.


Za prospekt u word formatu kliknite na sliku.


Kada su cijevi napunjene potrebno je izvršiti redukciju cijevi u svrhu sabijanja mase. To se ostvaruje hladnim kovanjem, provlačenjem kroz matricu ili valjanjem. Budući da je postupak valjanja daleko najproduktivniji, izrađujemo STROJEVE ZA REDUKCIJU CIJEVI VALJANJEM.Strojevi se izrađuju kao kompaktne pogonske jedinice s dva paralelno ožljebljena valjka.
Valjci se izrađuju iz specijalnog alatnog čelika otpornog na habanje te termički obrađuju na tvrdoću od 60 HRc. Profil se završno CNC brusi ili tvrdo tokari.Za prospekt u word formatu kliknite na sliku.


Kompletna redukcija izvodi se u 6-8 koraka, bez međužarenja brzinom do 1 ms-1. Valjati se mogu nehrđajuće i crne čelične cijevi te cijevi od obojenih metala. Standardno izrađujemo strojeve za redukciju cijevi u tri veličine: sa f12 na f10mm, sa f10 na f8mm i sa f8 na
6mm. Prema zahtjevima možemo izraditi i strojeve za valjanje drugih promjera. Pojedinačni strojevi mogu se međusobno povezati u slogove prema želji te tako dobijemo više jedinica pokretanih zajedničkim pogonom. Također možemo izraditi i kompletnu LINIJU ZA REDUKCIJU CIJEVI VALJANJEM U JEDNOM PROLAZU. Ova linija se konstruira na principu «turskog križa» tj. međusobno križno postavljenim parovima valjaka u nizu. Svaki par valjaka ima mogućnost podešavanja brzine vrtnje, a brzina valjanja se kontinuirano mijenja od 0,2 do 1 ms-1. Sa strojem se isporučuju brzo izmjnljivi setovi valjaka za valjanje cijevi u rasponu od
6 do f30mm. Vrijeme zamjene jednog seta valjaka s drugim je 15-20 minuta.Isto tako je moguće izraditi LINIJU ZA REDUKCIJU CIJEVI VALJANJEM U DVA PROLAZA koja se sastoji od 5-6 pari valjaka postavljenih u niz. I ovdje svaki par valjaka ima mogućnost podešavanja brzine vrtnje, a brzina valjanja je promjenljiva od 0,2 do 1 ms-1 . Valjci se ne mijenjaju, a jednim strojem moguće je ostvariti područje valjanja od f20 na f6 mm.Također možemo izraditi i kompletnu LINIJU ZA REDUKCIJU CIJEVI VALJANJEM u jednom prolazu. Ova linija se konstruira na principu "turskog križa" tj. međusobno križno postavljenim parovima valjaka u nizu.